Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Klapy zwrotne KZ
odpylanie.info id63666 00.00 PLN 5 5

Klapy zwrotne KZ

Podgląd

Klapy zwrotne KZ

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi odpylanie.info!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

CENTROWENT S.C.

Międzyleska 4
50-514 Wrocław
dolnośląskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 71 333 65 60
tel.: 71 332 68 20
kom.: 505 193 132
faks: 71 712 24 12
e-mail: centrowent@centrowent.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

Klapa zwrotna przeznaczona jest do insta­lacji o przekroju kołowym. Zastosowanie tego typu elementów insta­lacji zapobiega ucieczce / migracji powie­trza ciepłego lub przedostawaniu się po­wietrza zimnego w sytuacji zaniku sprężu, np. kiedy wyłączone są wentylatory kanałowe.

Montaż może być wykonany zarówno po stronie ssawnej jak  i tłocznej w dowolnym położeniu. Skrzydła przepustnicy dzięki odpowiednio dobranym sprężynkom otwierają się przy wystąpieniu stosunkowo niskiego nadci­śnienia wkrótce po uruchomieniu wenty­latora.Przy montażu w instalacji pionowej należy zamontować klapę zgodnie z kierunkiem przepływu oznaczonym strzałką na obudo­wie klapy zwrotnej. Przy montażu w insta­lacji poziomej należy pamiętać, że oś prze­pustnicy klapy zwrotnej musi być usytuowana w pozycji pionowej. Położenie to za­pewnia jednakowy układ płaszczyzn klapy zwrotnej podczas jej pracy.

Inne produkty firmy