Koszyk: BRAK


Artykuł Dodaj artykuł

Polscy przedsiębiorcy wobec nowych wyzwań

Serdecznie zapraszamy na konferencję "Polscy przedsiębiorcy wobec nowych wyzwań" organizowaną przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług oraz Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która odbędzie się 13 marca 2014 r.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję "Polscy przedsiębiorcy wobec nowych wyzwań" organizowaną przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług oraz Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która odbędzie się 13 marca 2014 r.

Konferencja organizowana jest w ramach Narodowego Programu Promocji POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2020.

Z

Przedmiotem Konferencji są badania, przeprowadzone przez Katedrę Socjologii Ekonomicznej SGH w latach 2010-2012 a opublikowane w książce „Rzemieślnicy i biznesmani. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013. Badania zostały sfinansowane z funduszów przekazanych Katedrze Socjologii Ekonomicznej SGH przez Konfederację Lewiatan.

Opisany w książce wizerunek przedsiębiorców odbiega od stereotypu zadowolonych z siebie beneficjentów transformacji. Zwraca uwagę ich mocne przywiązanie do demokracji, pracowitość, stosunkowo wysoka innowacyjność, wyższy niż oczekiwano poziom kapitału społecznego (zaufania) oraz umiejętności budowania sieci firm. Większość z nich jest jednak niechętna zrzeszaniu się w stowarzyszenia. Są dobrze sytuowani materialnie mają jednak poczucie, że są społecznie niedoceniani a ich interesy nie są dostatecznie chronione. Uważają także, że państwo powinno w większym stopniu wpływać na gospodarkę. Stosunkowo wielu z nich postuluje wyższy poziom ochrony obywateli ze strony państwa.

Zapraszamy serdecznie!

 

PROGRAM

9:30  Rejestracja
   
10:00 Otwarcie
 
prof. dr hab. Tomasz Szapiro, Rektor SGH
dr hab. prof. SGH Joachim Osiński, Dziekan Kolegium
Ekonomiczno-Społecznego SGH
   
10:15-11:30    SESJA I
 
Prezentacja analiz i wniosków z badań „Rzemieślnicy i biznesmeni.
Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych”

prof. dr hab. Juliusz Gardawski z zespołem:
prof. dr hab. Jerzy Bartkowski, dr hab. Jacek Męcina, dr Jan Czarzasty,
mgr Czesława Kliszko, mgr Wiesława Dąbała
   
11:30-11:45 Przerwa
   
11:45-13:00 SESJA II
 
Prywatni przedsiębiorcy wobec wyzwań ekonomicznych i społecznych
Andrzej Stępniewski, Honorowy Prezes Związku Pracodawców
Warszawy i Mazowsza

Robert Składowski, Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu,
Przemysłu i Usług
Krzysztof Wolański, Wolańska & Architekci SKA
Bartłomiej Zysiński, Prezes Zarządu Maybatt Sp. z o.o
   
13:00-14:15 Debata
   
14:15 Poczęstunek

KONFERENCJA
Polscy przedsiębiorcy wobec nowych wyzwań

Warszawa, 13 marca 2014
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Budynek C, Aula 1
Aleja Niepodległości 128
(róg Madalińskiego i Alei Niepodległości)

Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie na adres e-mailowy mzhpiu@mzhpiu.pl następujących informacji*:
- imię i nazwisko
- nazwa firmy/instytucji
- stanowisko, telefon, e-mail

Udział w konferencji jest bezpłatny.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
ul. Popas 7, 02-196 Warszawa
tel./fax: (22) 609 20 69
e-mail: mzhpiu@mzhpiu.pl

*niniejsze informacje będą wykorzystywane przez Organizatorów jedynie do celów związanych z organizacją konferencji i nie będą udostępniane osobom trzecim

Podobne artykuły