Artykuł Dodaj artykuł

Nagroda FAIR PLAY 2021 dla NESTRO

Z radością informujemy, że firma NESTRO uzyskała w Warszawie podczas uroczystej gali w  Pałacu Kultury i  Nauki, tytuł i certyfikat jakości biznesu: „ PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2021”. 

Nagroda FAIR PLAY 2021 dla NESTRO

Z radością informujemy, że firma NESTRO uzyskała w Warszawie podczas uroczystej gali w  Pałacu Kultury i  Nauki, tytuł i certyfikat jakości biznesu: „ PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2021”. 

Nasza firma otrzymała również po raz pierwszy nagrodę specjalną: „PLATYNOWY LAUR  2021”. W tym roku  tylko  pięć  przedsiębiorstw z  województwa  opolskiego spośród  tych, którzy się  zgłosili, przeszło wszystkie etapy audytów i otrzymało FAIR PLAY 2021.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem który miał  XXIV edycję, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, jak również wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów.

 Program ten ma na celu promowanie etyki oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową.

 Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

 Przyznanie NESTRO Olesno tego prestiżowego tytułu i certyfikatu to przede wszystkim wyróżnienie wszystkich współpracowników za ich zaangażowanie i wpływ na rozwój firmy, to również uhonorowanie starań w tworzeniu rzetelnie funkcjonującej firmy ,dbającej o rozwój zawodowy i warunki pracy swoich pracowników działającej w oparciu o normy i wartości etyczne.

Artykuł został dodany przez firmę

NESTRO PPHU Sp. z o.o.

Producent urządzeń do odpylania i oddzielania substancji lekkich oraz gazów i powietrza.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły